Diena: 24. jūnijs, 2021

Strādājošo vecāku atbalstīšanas soļi pandēmijas laikā

“To, ko darāt krīzē, cilvēki atcerēsies vairāk nekā to, ko darījāt parasti,” tā par vadītāju nozīmi krīzē ir teikusi profesore Dženifera Petriglieri (Jennifer Petriglieri) [1].

Laikā, kad strauji mainās ikdiena pieaugušajiem un bērniem, ir svarīgi atbalstīt strādājošos vecākus. Šiem pieagaušajiem ir jāvelta uzmanība savam darbam un bērnu attālinātajam mācību procesam, proti, jābūt savam bērnam vienlaikus vecākiem, draugam un skolotājam. 50% vecāku, kuri strādā no mājām, raksturo darba izpildi šādos apstākļos par daļēji vai pilnībā sarežģītu, jo regulāri tiek prasīta viņu uzmanība no bērna puses. Rezultātā 49% vecāku norādījuši, ka nespēj sniegt pilnībā savu potenciālo atdevi darbam [2]. Turklāt 52% vecāku atzinuši, ka izjūt vainas apziņu, ka nevar pievērsties savu bērnu aprūpes pienākumiem darba dēļ [3].

Pandēmijas laikā 43% strādājošo vecāku ir norādījuši, ka ir kļuvis grūtāk saglabāt līdzsvaru starp darbu un ģimenes dzīvi [2]. Krīzes laikā nedēļā vecāki vidēji velta 27 stundas mājsaimniecības darbiem, bērnu aprūpei un izglītībai [4]. Līdz ar bērnu attālinātām mācībām ir palielinājies bērnu aprūpes pienākumiem veltītais laiks. Arī bērnu mācības klātienē skolās pandēmijas laikā rada vecākiem stresu, tā aptaujā izteikušies 64% strādājošo vecāku [5].

Darba kolēģu un vadītāju sniegtais atbalsts krīzes laikā var būtiski palīdzēt pārvarēt saspringto izmaiņu laiku un saglabāt līdzsvaru starp darbu un mājām, kā arī mazināt stresu.

Uzņēmuma atbalsta soļi strādājošo vecāku atbalstīšanai:

Piedāvājiet elastīgu darba laiku. Elastīgs darba laiks sniedz iespēju īstajā brīdī veltīt uzmanību ģimenei un piemērotākajā brīdī koncentrēties darba uzdevumiem, vai tas būtu darbs uzņēmuma telpās vai mājās. 30% strādājošo vecāku norādījuši, ka krīzes laikā ir bijusi vajadzība samazināt darbam veltīto laiku, lai rūpētos par ģimeni [2]. Turklāt šis īpatsvars ir lielāks to mammu vidū, kuras strādā attālināti, tā ir atzinušas 50% mammas, kuras ir darba attiecībās [2]. Elastīgs darba laiks ietver darbiniekiem piemērotākas un mainīgas darba stundas, nedēļas dienas un garākus darba izpildes termiņus.

Nodrošiniet atvērtu un abpusēju komunikāciju. Darbiniekiem ir svarīgi šajā laikā uzdot un saņemt atbildes, negaidot ilgi. Kā arī nodot informāciju vadītājiem un kolēģiem par darba izpildes izmaiņām. Kā arī ātri un vienkārši piekļūt nepieciešamajiem dokumentiem un materiāliem. 

Izmantojiet jau esošus vai atrodiet citus komunikācijas kanālus, kas ir ērti izmantojami un nodrošina abpusēju sasniedzamību. Izrādiet rūpes par darbiniekiem, jautājot, kā klājas un kāda palīdzība būtu nepieciešama. 41% aptaujāto mammu un 36% tētu atzinuši, ka viņiem ir nācies slēpt personīgos bērnu aprūpes izaicinājumus un problēmas [6]. 

Izpratnes un rūpju izrādīšana saziņā vienlaikus var sniegt nepieciešamo emocionālo atbalstu. Un, ja darbs tiek veikts attālināti, veiciniet vēl aktīvāku kolēģu savstarpējo komunikāciju. Komunikācija starp kolēģiem vecākiem sniegs papildus nozīmīgo atbalstu un noderīgus ieteikumus.

Turpiniet vai uzsāciet labsajūtas veicināšanas programmu. Labsajūtas veicināšana pozitīvi ietekmē mentālo un fizisko veselību. Mentāli un fiziski spēcīgi cilvēki mazāk ļaujas stresam, šādās situācijās veiksmīgāk saglabā koncentrēšanās un racionālās spriešanas spējas. 

Fiziskās veselības uzlabošanai piedāvājiet vingrinājumu resursus: vingrošanas paklājiņus un vingrojumu ideju paku ģimenei. Mentālās veselības veicināšanā apmāciet darbiniekus, kā mazināt trauksmainību un stresu. Savukārt, turpinot jau esošu programmu, darbinieki var sajust, ka ir kaut kāds patstāvīgums arī mainīgajos laikos. 

Attīstoties pandēmijai, 53% aptaujāto uzņēmumu bija ieviesuši speciāli izveidotas emocionālās un mentālās veselības veicināšanas programmas [3]. Proti, darba vietas seko, pielāgojas un rūpējas par saviem darbiniekiem.

Vairums uzņēmumu var piedāvāt strādājošajiem vecākiem elastīgu darba grafiku, nodrošināt divpusējo komunikāciju un veicināt mentālo veselību. Atkarībā no resursu pieejamības, uzņēmumi var atbalstīt mammas un tētus, piedāvājot bērnu pieskatīšanas istabu ar piesaistītu auklīti, kā arī uzdāvinot bērnu mantas, spēles, lai bērni var veltīt uzmanību rotaļlietai un ļaut vecākiem koncentrēties darbam.

Ar atbalsta soļiem ļaujiet strādājošajiem vecākiem sajust, ka uzņēmuma vadītāji un kolēģi ir iecietīgi, saprotoši, uzticas, un jūs esiet visi vienoti kopā krīzes laikā ar pozitīvu skatu uz nākotni. Pirmais nozīmīgais solis ir izzināt savu darbinieku, tostarp strādājošo vecāku, vajadzības, izaicinājumus un problēmas krīzes laikā. Ļaujiet darbiniekiem justies sadzirdētiem. Un tad kopīgi rodiet piemērotākos risinājumus un sniedziet emocionālu un materiālu atbalstu visā krīzes laikā. 
Labsajūtas veicināšanā un stresa mazināšanā lielisks palīgs ir digitālā platforma www.efectio.com/lv. Izmēģiniet Efectio demo versiju!